BMWForum.nl zoekt Moderators om het forum te onderhouden, als je jezelf kan vinden in het onderstaande, neem dan contact op via deze link.

 • Enige kennis van phpbb is gewenst, maar niet noodzakelijk.
 • Minimaal 6 maanden geregistreerd zijn, of een zodanige activiteit met posten hebben.
 • Geregeld op het forum te vinden zijn.
 • Goed moderator werk verrichten, veranderen, doorverwijzen of verwijderen van forum berichten die niet toegestaan zijn.

Board rules

These rules are disclosed to clarify the various responsibilities of all community members here on BMWForum.nl. They shall be adhered to by everyone to ensure that our board runs smoothly and provides a fun and productive experience for all of our community members and visitors.

 1. Forum Regels

  1. Berichten moeten geplaatst worden in de daarvoor bedoelde fora. Iedere gebruiker wordt geacht de forum omschrijving te lezen voordat hij of zij een bericht plaatst. #
  2. Gebruikers dienen hun berichten zo te formuleren dat direct duidelijk is wat ermee bedoeld wordt, ook de titel dient aan te geven waar het bericht betrekking op heeft. #
  3. Gebruikers dienen hun berichten zo te formuleren dat deze respectvol zijn ten aanzien van de andere gebruikers. Flaming of andere vormen van beledigingen zijn niet toegestaan. #
  4. Gebruikers dienen rekening te houden met de soort bezoekers op dit forum. Het plaatsen van pornografische, aanstootgevende teksten of illegale (bijv. warez) links, plaatjes etc. wordt niet getolereerd. #
  5. Racisme - op welke manier dan ook - hoort niet thuis op deze fora, en is grond voor onmiddellijke weigering van de gebruiker die inbreuk pleegt op deze regel. Wij pleiten voor verdraagzaamheid over alle grenzen van rasverschillen, geslachten en/of meningen. #
  6. Gebruikers zijn verplicht normaal geschreven teksten te plaatsen in hun bericht of onderwerp. Hieronder wordt verstaan dat een gebruiker geen berichten plaats met alleen maar grote getallen emoticons, alleen maar extreem grote of extreem kleine tekst of berichten volledig in hoofdletters of breezer taal. Tevens wordt het overvloedig gebruik van leestekens niet gewaardeerd. Hieronder wordt verstaan het herhaaldelijk gebruiken van bijv. !! of ?? tekens. #
  7. Quoten is alleen toegestaan wanneer dit een functie heeft, niet gerelateerde regels in de quote dienen verwijderd te worden. Uberquoten is niet toegestaan. Berichten met meer dan 2 quotes van vorige berichten worden verwijderd. #
  8. Smilies zijn een leuk extra en kunnen soms meer dan woorden zeggen,gebruik ze dus om je antwoord te verduidelijken. Post met maar 1 of meerdere smilies zijn toegestaan mits het ergens op slaat. #
  9. Als je een foto op plaatje post houd er dan rekening mee dat die niet breeder dan 500 pixels mag,is dit wel het geval verklein hem eventueel of plaats anders een link naar het bestand. #
  10. Bumpen is toegestaan 48 uur na je laatste bericht, klik hier voor het antwoord op de vraag: Hoe bump ik mijn onderwerp? #
  11. Spam is onder geen beding toegestaan. Gebruikers die zich schuldig maken aan spamming zullen worden gewaarschuwd en hun berichten worden verwijderd. #
  12. Cross Posten in het plaatsen van hetzelfde onderwerp in verschillende forums, dit is niet toegestaan. Gebruikers die zich schuldig maken aan cross posten zullen worden gewaarschuwd en hun berichten zullen worden verwijderd. #
  13. Dubbel Posten is het plaatsen van een bericht na je laatst geplaatste bericht. Dit is niet toegestaan, je kan gebruik maken van de Edit en/of Bump functie. Gebruikers die zich schuldig maken aan dubbel posten zullen worden gewaarschuwd en hun berichten zullen worden verwijderd. #
  14. Het is op BMWForum.nl niet toegestaan om reclame te maken door bedrijven zonder dit te overleggen met de beheerder(s) van BMWForum.nl. Deze regel geldt alleen voor bedrijven, Gebruikers mogen uiteraard wel hun spullen aanbieden in het daarvoor bestemde forum. Om je spullen aan te bieden in het daarvoor bestemde forum moet je minimaal 10 berichten hebben geplaatst, dit om te voorkomen dat mensen zich alleen maar registeren om hun spullen te verkopen. #
  15. De beheerders behouden zich het recht voor om berichten en onderwerpen zonder notificatie aan de gebruiker te verwijderen of te bewerken. Berichten met aanstootgevende, laster, spam etc. worden naar eigen inzicht verwijderd. Het bepalen of iets valt onder deze categorie wordt bepaald door de beheerder en niet door de gebruiker. #
  16. Deze forum regels gelden ook voor het gebruik van het Privé Berichten Systeem. #
  17. Deze forum regels gelden ook voor het gebruik van de Chat/Shoutbox. Berichten met grote lettertypes of grote smilies zullen worden aangepast en de gebruiker zal worden gewaarschuwd. #
  18. De chatbox is geen vraagbaak maar om lekker slap te ouwehoeren over vanalles en nog wat. Vragen over problemen met je auto kan je kwijt in het desbetreffende Techniek forum. #
 2. Onderschrift / Handtekening

  1. Onderschriften mogen maximaal bestaan uit 5 regels tekst, 1 regel tekst is de breedte van een scherm op maximaal 800 pixels breed in middel of normale lettergrootte. De volgende combinatie’s zijn toegestaan: #
  2. 1 plaatje van 60 pixels hoog & 468 pixels breed (normaal banner formaat) en met een maximum van 10kb grote. Hierbij mag 1 regel tekst geplaatst worden met een klein lettertype formaat. #
  3. Onderschriften met een plaatje van 30 pixels hoog mogen een maximum van 3 regels plaatsen met een klein lettertype formaat. #
  4. Onderschriften met een plaatje van 15 pixels hoog mogen een maximum van 3 regels plaatsen met een normaal lettertype formaat. #
  5. Tekst lettertype formaten moeten tussen de 9 en 12 pixels hoog zijn. Teksten in onderschriften moeten tevens voldoen aan dezelfde regels als de bericht teksten (1.c/1.d/1.e). #
  6. Links zijn toegestaan mits deze geen commercieel, concurrerend of aanstootgevende sites vertegenwoordigen. Links van dien aard worden verwijderd uit het onderschrift. #
 3. Avatars

  1. Gebruiker is toegestaan om een avatar te gebruiken. Gebruiker heeft de mogelijkheid om een avatar te linken vanaf een andere site, mits de gebruiker hier toestemming voor heeft gekregen. Zonder toestemming wordt de avatar verwijderd uit het profiel. #
  2. Gebruikers avatar moet voldoen aan de volgende eisen. De avatar mag niet groter zijn dan 100x100 pixels, geen animatie bevatten, mag niet lijken op een status-indicatie van een administrator of moderator, mag niet groter zijn dan 10kb en moet een hoge constante verbinding hebben in geval van linking. Avatar gelinkt vanaf trage site of avatars die herhaaldelijk fout ingeladen worden zullen verwijderd worden uit het gebruikersprofiel. #
 4. Account / Profiel

  1. Een account op BMWForum.nl is persoonsgebonden en mag onder geen beding uitgeleend of worden gebruikt door een andere gebruiker dan de oorspronkelijke aanvrager. #
  2. Een account wordt herkend aan een uniek nummer en gebruikersnaam. Een gebruiker mag zijn gebruikersnaam niet laten veranderen, tenzij hier gegronde reden voor zijn. #
  3. Een account met een shockerende, pornografisch, racistische of radicale of anderszins aanstootgevende gebruikersnaam zal worden verwijderd. #
  4. BMWForum.nl behoud het recht om een inactief account welke tenminste 1 jaar niet is gebruikt zonder notificatie te verwijderen. #